Tự làm thạch sữa hoa anh đào “sang, xịn, mịn”, mát lịm tim