Cách làm mâm cơm cúng Tất niên ở miền Bắc

Đêm 30 Tết, mỗi gia đình đều chuẩn bị một mâm ngũ quả và một mâm cơm cúng Tất niên. Vậy, hãy học ngay cách làm một mâm cơm cúng Tất niên theo chuẩn miền Bắc nhé. Cách làm mâm cỗ cúng tất niên đúng kiểu miền Bắc Vào ngày cuối cùng của năm cũ, … Continue reading