“Phí cả đời” nếu bỏ qua món thạch xoài 2 tầng thơm ngon, mát lạnh