Hướng dẫn cách làm mỳ Ý chuẩn vị Châu Âu, ngon dai từng sợi