Đậu đũa luộc rưới sốt mè ngọt bùi, thanh tịnh cho bữa chay ngày Rằm